Makine Modernizasyonları ve Dönüşümler

Kızgınyağ, elektrik ve buharla çalışan makinalarınızı direkt doğalgaz yakarak çalıştırıyor %60’ lara varan kazançlar elde etmenizi sağlıyoruz.

 • Ram baskı kurutma buharlama fiske makinalarının, kızgınyağ yada buhar yerine direk doğalgaz yakılarak ısıtılması.
 • Termozol ön kurutma sistemleri radyant yakıcıları.
 • Davul, pipo, haspel gibi makinaların buhar yerine direk doğalgaz yakıtlı eşanjörlerle donatılması (PATENTLİ).

 

 

Boyama ve Yıkama Makinaları Modernizasyonu

Açık en kasar, yıkama, boyama makinalarının, buhar yerine direk doğalgaz yakma sistemleri ile ısıtılması, iplik, çile yıkama boyama kurutma hatları ısıtma. ( PATENTLİ ).
 

Gıda

 • Mısır, pirinç ayçiçeği vbg. Kurutma tesisleri gaz yakıcılı ısıtma sistemleri.
 • Hibrit tohum kurutma sistemleri. ( PATENTLİ )
 • Fındık, fıstık, susam kavurma hatları yakıcıları.
 • Patlıcan, biber közleme yakıcıları.
 • Sebze, meyve kurutma fırınları ısıtma sistemleri.
 

Çevre

 • Çöplük gazı yakma sistemleri
 • Biyogaz yakıcıları
 • Baca gazı ısı geri kazanım tesisleri
 • Atık çamuru kurutma tesis yakıcıları
 • Tekstil atık su artıma, su ve enerji geri kazanımı tesisleri. ( PATENTLİ )
 

İnşaat

 • Perlit kurutma – patlatma yakıcıları.
 • Alçı fırınları yakıcıları.
 • Agrega kurutma tesisleri.
 • Seramik sprey drajer ısıtma sistemleri.
 • Seramik ön kurutma odaları kanal içi yakıcıları.
 • Refraktör tuğla – kiremit kurutma pişirme yakıcı sistemleri.
 • Asfalt agrega ısıtma sistemleri.
 • Çatı, duvar kaplama paneli kurutma fırınları.
 

Ambalaj

 • Tiefdruk flexo baskı makinaları doğalgaz yakıtlı ısıtma sistemleri ile elektrik – doğalgaz dönüşümleri.
 • Laminasyon makinaları ısıtma sistemleri.
 • Laklama kaplama makinaları ısıtma sistemleri.
 • Teneke kutu kaplama fırın yakıcıları.
 • Karton kağıt kurutma sistemleri.
 

Metalurji

 • Metal ergitme tavlama normalizasyon fırınları.
 • Maça kurutma pişirme fırınları ısıtma sistemleri.
 • Boya kurutma fırınları ısıtma sistemleri.
 • Toz toplama kanal içi ısıtma yakıcıları.
 • Metal talaşı temizleme yakıcıları.
 • Alüminyum normalizasyon fırınları ısıtma sistemleri.
 • Alüminyum kalıp ısıtma ve kaynak sonrası normalizasyon fırınları.
 

Ahşap

 • Empenye fırınları ısıtma sistemleri.
 • MDF Kurutma Isıtma Sistemleri.
 

Kojenerasyon

 • Egzos gazı sıcaklık arttırma yakıcıları
 • Egzos gazı yanıcı gaz ve yağ partikülleri yakma sistemleri
 

Metal Boya ve Kaplama

 • Kataforez yaş ve toz boya hatları doğalgazlı ısıtma sistemleri
 • Emaye fırınları doğalgaz yakma sistemleri
RAM Yakma Sistemleri

Kızgınyağlı - Buharlı RAM, Baskı, Fikse ve Kurutmaları Direkt Doğalgaz Yakarak Isıtıyoruz.

Doğalgazla direkt ısıtmayla Kızgın Yağ derdine, Enerji, Zaman ve Para Kaybına SON!.

Kızgın Yağ Isıtmalı sistemlerde, ısı, kumaşla buluşma noktasına gelinceye kadar birçok kayıplara neden olmaktadır.

 • Gazın kazanda yakılırken oluşan baca kaybı,
 • Kazan ve tesisat ısı kaybı
 • Makinaların ilk ısıtma ve duruş sonrası soğutma süresince oluşan ısı kaybı.
 • Tesisattaki ısı transfer yağının ön ısıtılması için harcanan ısı
 • Yağ sirkülasyo pompalarının harcadığı elektrik enerjisi
 • İlk ısıtma ve soğutma aşamalarındaki fırın iç sirkülasyon fan motorlarının elektrik enerji harcamaları
 • Isı transfer yağlarının belirli sürelerde yenilenmesi gereği sıralanabilecek başlca kayıplar.
Gümüş Enerji - Doğalgaz Yakma Sistemleri

Gaz yakıtların uygun yakıcılarla doğru noktalarda hassas kontrol edilerek yakılması halinde bütün bu kayıpların ortadan kalkmasının yanında:

 • Makine performansının artması,
 • Ön ısıtma ve soğutma sürelerinin kısalığı, işçilik ve buna bağlı temel giderleri azaltmaktadır.
Gümüş Enerji - Doğalgaz Yakma Sistemleri

Yakma sistemleri, mekanik tesisatlar ve otomasyon konularındaki bilgi birikimimizi; çalışma azmimiz, ülke sevgimiz ve güzele hasretimizle birleştirdik.

Bize inanan güçlü firmaların desteği ile başarıyı yakaladık.

Gümüş Enerji - Doğalgaz Yakma SistemleriGümüş Enerji - Doğalgaz Yakma SistemleriGümüş Enerji - Doğalgaz Yakma SistemleriGümüş Enerji - Doğalgaz Yakma Sistemleri

Aşağıda görebileceğiniz fizibilite raporunda, günde 2 vardiya durmaksızın çalışan 8 kamara bir ram ısıtması için enerji harcanması görünmektedir.

A

KIZGIN YAĞLI SİSTEM YAKIT TÜKETİMİ

 • Kızgın Yağ 30° dereceden 180° dereceye kadar ön ısıtılması için gerekli ön ısıtma

  Sistemde bulunan yağ miktarı = 10 Ton

  Q = M.C.ΔT = 10000 x 0,95 x 150 = 1.425000 kcal/gün

 • Kızgın Yağ Kazanı Baca Kayıpları

  Q = 1.200.000 kcal/h x 0.15 x 2 vardiya x 8 saat = 2.880.000 kcal/gün

 • Kızgın Yağ Sirkülasyon Hattı İzolasyon Kayıtları

  Q = 1.200 kcal/h x 0.08 x 2 vardiya x 8 saat = 1.536.000 kcal/gün

 • Kızgın Yağ Sirkülasyon Pompası Elektrik Giderleri

  P = 30 kw/h x 2 vardiya x 8 saat x 860 x 3 (doğalgaz/elektrik) = 1.238.400 kcal/gün

 • Ram İçin Gerekli Isı

  Q = 1.200.000 x 2 vardiya x 8 saat = 1.238.400 kcal/gün

 • Ön Isıtma ve Soğutma Sırasında Ram Fan Motorları ve Zincir Tahrip Güç Kayıpları

  7.5 kw x 16 Adet + 25 kw = 125 kw x 3 saat x 860 x 3 = 1.122.300 kcal/gün

Genel Toplam = 27.501.700 kcal/gün

B

DİREKT ISITMALI SİSTEMDE YAKIT TÜKETİMİ

Q = 1.200.000 x 2 vardiya x 8 saat = 19.200.000 kcal/gün

Genel Toplam = 27.501.700 kcal/gün

SONUÇ OLARAK

Kızgın yağ ile indirekt kurutma sistemde 27.501.700 kcal/gün enerji sarf edilirken, direkt kurutmada 19.200.000 kcal/gün enerji sarf edilmektedir.